Menu
SIKA--Consolidare-stalpi---Injectari-fisuri-2---Sala-Polivalenta-Craiova-info261

Consolidarea structurilor din zidarie şi beton armat cu solutii oferite de Sika Romania

Dezastre care pot fi evitate
Consolidarea structurilor din zidarie şi beton armat

Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă plimbându-ne pe stradă şi trecând prin dreptul unei clădiri, bloc din
prefabricate de beton armat sau casă cu perei din zidărie de cărămidă, aflate într-un stadiu avansat de degradare,
un balcon în consolă sau un întreg perete s-ar prăbuşi peste noi.
Să ne imaginăm că ne distrăm într-un club aflat la unul dintre etajele superioare ale unui imobil, poate mai
vechi, poate chiar nou, iar planşeul pe care se află oamenii care umplu ringul de dans cedează sub greutatea
acestora.
Sa ne imaginam cum am putea fi afectai în cazul în care un seism major ne surprinde intr-o clădire
neconsolidată la timp. Am putea fi prinşi sub dărâmături, sau mai rau, ne-am putea pierde viaa.
Sunt doar trei dintre scenariile pesimiste posibile. Efectele acestora pot fi considerate dezastre. Pericole
pot fi infinit mai multe, depinde doar de noi să le evităm.
Dacă ne simim nesiguri în imobilul în care locuim sau lucrăm avem de făcut un lucru foarte simplu. Să
conştientizăm pericolul, să comunicăm între noi şi să ne adresăm unui expert tehnic care să evalueze starea
construciei. Acesta va stabili în cadrul unei expertize amploarea degradărilor care afectează structura.
Constatările expertului se vor încheia cu o serie de recomandări privind interveniile necesare, astfel:
– dacă construcia nu prezintă deteriorări dar încărcările statice sunt superioare celor considerate în faza de
proiect, dacă se constată anumite greşeli de proiectare şi execuie sau dacă este necesară o consolidare conform
ultimelor standarde de proiectare anti-seismică, vor fi recomandate lucrări restrânse de reabilitare şi renovare
constând din ancorări, rigidizări, reparaii sau consolidări structurale;
– dacă sunt constatate deteriorări uşoare cum ar fi exfolierea betoanelor, existena unor crăpături sau fisuri
în beton, perei de umplutură şi zidărie de cărămidă, se vor recomanda lucrări de reparaii constând din repararea
zonelor segregate, refacerea straturilor de acoperire de beton, reprofilarea suprafeelor sau injectarea crăpăturilorşi a fisurilor;
– dacă imobilul este afectat de degradări structurale care, prin pierderea portanei, au determinat apariia
unor crăpături în pereii de beton şi zidărie, dacă sunt constatate deformaii inadmisibile, armături afectate de
fenomenul de curgere sau flambate local, expertiza va recomanda lucrări de consolidare constând din ancorări,
rigidizări, reparaii sau consolidări structurale;
– dacă structura a suferit avarii structurale majore, incompatibile cu orice posibilitate rezonabilă de
consolidare, expertiza poate recomanda demolarea totală sau parială şi construirea unui imobil nou în baza unui
proiect de execuie care să respecte elementele arhitectonice ale construciei iniiale.
Fiind un jucător important pe piaa autohtonă a produselor speciale pentru construcii, SIKA România
S.R.L. promovează soluii de reparaii, injectări şi consolidări structurale bazate pe tehnologii moderne şi pe
produse performante, implementate în multe proiecte de importană deosebită, care au demonstrat eficiena
indubitabilă a sistemelor pe care avem plăcerea de a vi le împărtăşi în cele ce urmează.
Repararea betoanelor, care poate cuprinde repararea zonelor segregate, plombarea golurilor, refacerea
acoperirii sau reprofilarea, ca şi refacerea tencuielilor în cazul zidăriilor de cărămidă, BCA ori piatră, reprezintă
tipul interveniilor necesare întâlnite cel mai ades. Acestea se execută folosind de regulă mortare cimentoase cu
caracteristici fizico-mecanice superioare (Clasa de rezistenă R4), prin metode particularizate în funcie de
amploarea degradărilor care afectează elementul constructiv care trebuie reabilitat şi care se supun cerinelor
cuprinse în seria standardelor specifice lucrărilor de reparaii SR EN 1504.
Astfel, se pot diferenia două tipuri de defecte: de suprafaă şi de profunzime.
Repararea defectelor de suprafaă existente pe elementele din beton armat, cu extindere de până la 2 cm
în spatele armăturilor dezvelite, precum şi realizarea tencuielilor de rezistenă pe suprafaa zidăriilor, se execută cu
mortare cimentoase aplicabile de regulă manual, în sistem ud pe ud. Sistemul de reparaii Sika® destinat acestui
tip de lucrări constă din:
– Sika® MonoTop® 910N – protectie anticorozivă pentru armături şi punte de aderenă pe beton;
– Sika® MonoTop® 612 – mortar de reparaii/reprofilari cu granula max. 2 mm;
– Sika® MonoTop® 614 – mortar de reparaii/reprofilari cu granula max. 4 mm;
– Sika® MonoTop® 620 – mortar de finisaj/nivelare.
Repararea defectelor de profunzime întâlnite la elementele constructive din beton armat, care pot avea
forma unor goluri, caverne sau concavităi şi care se extind în adâncime peste 2 cm măsurai din spatele
armăturilor dezvelite, se execută cu mortare fluide, fără contracii la întărire, print turnare gravitaională în cofraje,
în sistem ud pe ud. Sistemul SIKA destinat reparării defectelor de profunzime constă din:
– Sika® MonoTop® 910N – protecie anticorozivă pentru armături şi punte de aderenă pe beton;
– SikaGrout® 311 – mortar pentru reparaii/plombări/subturnări/ancorări cu granula max. 1 mm;
– SikaGrout® 314 – mortar pentru reparaii/plombări/subturnări/ancorări cu granula max. 4 mm;
– SikaGrout® 318 – mortar pentru reparaii/plombări/subturnări/ancorări cu granula max. 8 mm.
Injectarea structurală a fisurilor şi crăpăturilor se execută cu produse compatibile cu tipul stratului suport.
Injectarea fisurilor existente în elementele constructive fisurate din beton armat se execută cu răşină
epoxidică cu vâscozitate redusă Sikadur® 52, prin packere lipite în cazul elementelor constructive subiri (sub 15
cm) sau prin packere forate în cazul elementelor constructive cu grosimi mai mari (peste 15 cm). În situaia în care
elementul constructiv în care se execută injectarea are grosime mare, dar adâncimea fisurilor nu depăşeşte 15 cm,
injectarea se execută prin pakere lipite. Pentru evitarea pierderilor de răşină proaspăt injectată, liniile fisurilor se
matează în prealabil la faa betonului cu mortar epoxidic de reparaii Sikadur® 31 CF.
Injectarea fisurilor din zidării se execută prin packere forate, cu suspensie pe bază de microciment Sika®
InjectoCem 190, în timp ce închiderea crăpăturilor existente în acelaşi tip de suport se execută prin turnare de
mortar fluid SikaGrout® 311, în cofraje montate local, pe tronsoane de cca. 50 cm pe verticală.
Consolidările structurale ante-seism decurg din necesitatea upgradării seismice a structurilor vechi,
datorită reconsiderării parametrilor de calcul dinamici recomandai în versiunile recente ale normativelor de
proiectare antiseismică şi din asimilarea euro-codurilor.
Post-seism, consolidările structurale sunt necesare pentru a readuce construcia la portana iniială şi
pentru a îmbunătăi modul de comportare a acesteia la un viitor cutremur major.
Prin consolidare structurală se mai urmăreşte atât suplinirea deficitelor în ceea ce priveşte cantitatea de
armătură existentă (datorită unei corodări excesive, a unor încărcări neprevăzute în faza de proiectare ori calităii
slabe a armăturilor înglobate în beton), cât şi compensarea deficitului de clasă a betonului (datorat de regulă
nerespectării reetei sau defectelor de turnare).
Nu în ultimul rând, consolidările structurale sunt necesare ca urmare a unor degradări majore provocate
structurii de un incendiu sau chiar de o explozie.
Compania Sika® a perfecionat sistemul Sika® CarboDur® – SikaWrap®, alcătuit din materiale compozite
adecvate execuiei consolidării structurale a elementelor constructive din beton simplu sau armat, din zidărie, metal sau lemn.
Acest sistem se bazează pe conlucrarea dintre fibrele de carbon sau sticlă şi adezivii epoxidici cu ajutorul cărora se aplică, fiind un:
– sistem adecvat structurilor civile şi industriale, podurilor şi lucrărilor de artă, monumentelor, obiectivelor de interes public, etc.;
– sistem care permite păstrarea arhitecturii şi dimesiunilor iniiale;
– sistem diversificat din punct de vedere al tipo-dimensiunilor disponibile (pânze şi lamele din carbon sau sticlă);
– sistem adaptabil oricărui tip de structură din beton-armat, zidărie de cărămidă, piatră, blocuri, metal, lemn sau variante de structuri mixte;
– sistem adecvat refacerii sau sporirii capacităii portante a elementelor structurale (grinzi, planşee, perei portani, stâlpi);
– sistem de grosime redusă, care nu îngreunează semnificativ structura şi nu duce la diminuarea spaiilorutile prevăzute în planurile de arhitectură;
– sistem care poate fi mascat cu tencuieli de mortar, vopsitorii sau rigips;
– sistem care se aplică uşor, rapid şi curat, fără a fi necesară o zonă tehnologică extinsă;
– sistem durabil şi accesibil din punct de vedere financiar.
Din punct de vedere al tipo-dimensiunilor, în cadrul sistemului Sika® CarboDur® – SikaWrap®, proiectanii
de structuri au la dispoziie mai multe tipuri de fibre şi răşini, disponibile sub diverse forme:
– SikaWrap® 230C – pânze unidirecionale din fibre de carbon, cu modul de elasticitate de minim 234.000 N/mm2 şi rezistena minimă de rupere la traciune de 4.300 N/mm2;
– SikaWrap® 430G – pânze unidirecionale din fibre de sticlă, cu modul de elasticitate de minim 76.000 N/mm2 şi rezistena minimă de rupere la traciune de 3.400 N/mm2;
– Sika® CarboDur® tip XS, S sau M – lamele din fibre de carbon trase într-o matrice polimerică, cu moduli
de elasticitate medii incepând de la 165.000 N/mm2 şi rezistenă medie de rupere la traciune începând de la 3.100N/mm2, cu lăimi cuprinse între 15 şi 150 mm;
– Sikadur® 330 – adeziv şi răşină de impregnare pentru pânzele SikaWrap® 230C şi SikaWrap® 430G;
– Sikadur® 30 – adeziv epoxidic pentru lamelele Sika® CarboDur®.
Reparaiile, injectările şi consolidările structurale se realizează în baza unor proiecte de execuie
elaborate de către ingineri structurişti şi sunt puse în operă de personal calificat. Pentru finalizarea optimă a
fiecărui proiect, având o experienă bogată acumulată în timp, Sika România S.R.L. acordă atât proiectanilor, cât
şi firmelor de execuie, întregul suport de care dispune prin intermediul specialiştilor săi din cadrul Departamentului Tehnic.
În cei peste 10 ani de existenă în România, prezena Sika® s-a materializat prin implicarea cu
responsabilitate în realizarea lucrărilor de reparaii, injectări şi consolidări structurale executate la o serie de
obiective importante, unele dintre acestea cu caracter de monument istoric şi arhitectural sau a unor edificii de
interes naional, printre care:
– Clădirea ASE Victor Slăvescu din Calea Griviei 2-2A, Bucuresti;
– Biserica Mănăstirii Golia, Biserica Banu, Biserica Armenească, Catedrala Mitropolitană, Iaşi;
– Hotelul Palace, Govora;
– Palatul Victoria, Bucureşti (sediul Guvernului României);
– Teatrul Naional, Bucureşti;
– Muzeul Naional de Artă al României, Muzeul Naional al ăranului Român, Bucureşti;
– Palatul Prefecturii, Lugoj;
– Filarmonica, Arad;
– Hotelurile Cerbul şi Caprioara, Covasna;
– Hotelul Domogled, Herculane;
– Stadioanele Rapid şi Dinamo, Bucureşti;
– Podul Calea Sagului, Timisoara;
– Podul Bozovici, Jud. Caras-Severin.

Share this Post!

About the Author : Sika Store


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related post

Facebook Icon
  TOP